Gdy na naszej drodze pojawiają się młodzi kierowcy, zwykle nie jesteśmy nastawieni do nich optymistycznie. Stajemy się czujniejsi i koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przewidzieć ich zachowania zakładając, że mogą być one skrajnie nieodpowiedzialne. Czy jednak rzeczywiście musi tak być? AutomobilKlub Polski chętnie szkolący także nastoletnich kandydatów na kierowców udowadnia na każdym egzaminie na prawo jazdy, że wcale nie musi tak być.

Opinia na temat niefrasobliwości młodych kierowców jest w pewnym stopniu pokłosiem stereotypowego myślenia osób starszych wiekiem. Warto jednak podkreślić, że nie każda szkoła prawa jazdy w Warszawie jest tak samo kompetentna wówczas, gdy w grę wchodzi szkolenie młodzieży. Tu należy kłaść szczególnie duży nacisk na zrozumienie przepisów, wyrobienie w kierowcy określonych nawyków, a często także zmianę jego sposobu myślenia. Tylko wtedy młoda osoba szybciej skonfrontuje swoje wyobrażenia na temat poruszania się po drodze z rzeczywistymi możliwościami, co z pewnością pomoże też innym użytkownikom dróg.