Warunkami, które są konieczne do zdobycia prawa jazdy o określonej kategorii jest przede wszystkim osiągnięcie odpowiedniego wieku, przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychicznych do kierowania pojazdem, odbyte szkolenie, a następnie pozytywne zdanie egzaminu.

Kategoria A1

Kategoria ta daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie większej niż 11 kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej, która nie przekracza 0,1 kW/kg, ale również motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW. Aby się starać o kategorię A1 musimy mieć ukończone 16 lat.

Kategoria A2

Z kolei ta kategoria daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW. O prawo jazdy kategorii A2 możemy się starać mając ukończone 18 lat.

Kategoria A

Osoby, które posiadają tego typu uprawnienia mogą kierować motocyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. O prawo jazdy kategorii A możemy się starać dopiero po ukończeniu 24 roku życia.

Kategoria B

Kategoria B daje nam uprawnienia do kierowania:

• pojazdem samochodowym o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
• pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
• ciągnikiem rolniczym bądź pojazdem wolnobieżnym

Posiadacz prawa jazdy kategorii B może ciągnąc przyczepę lekką bez hamulców. W tej sytuacji dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynosić 4250 kg, ale dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego.

Oferta Automobilklub Polski

Szkoła prawa jazdy w Warszawie, która zalicza się do szeroko polecanych OSK to z pewnością Automobilklub Polski. Automobilklub Polski oferuje wszystkim zainteresowanym zdobycie uprawnień kategorii A, A1, A2, B, B+E, C, C+E oraz D. Sprawdź naszą ofertę na www.automobilklubpolski.pl.